Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej.

Podstawa prawna

Szkoła jest placówką publiczną, której działalność regulują:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  3. Statut Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi

Organem prowadzącym

szkołę jest Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi
data: 08-12-2017
wytworzył: Rada Pedagogiczna
data: 08-12-2017
data: 08-12-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 11-10-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 802